Select Page

Van der Graaf wilde niet aan de verplichting vastzitten om zich elke zes weken te melden bij de reclassering. In welk land hij wil gaan wonen, is onbekend.

De rechter besloot dat Van der Graaf tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidstelling geen strafbare feiten mag plegen. Die periode duurt tot 2020. Daarnaast mag hij geen contact hebben met de media en mag hij ook geen contact zoeken met de nabestaanden van Fortuyn en evenmin met Hans Smolders, de man die hem na de moord achtervolgde tot Van der Graaf werd gearresteerd.

Van der Graaf werd voor de moord op Fortuyn veroordeeld tot achttien jaar cel. Nadat hij in 2014 twee derde van zijn straf had uitgezeten kwam hij voorwaardelijk vrij, maar kreeg hij wel een meldplicht.

Ontwikkeling

Tijdens het kort geding op 15 mei werd al duidelijk dat het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) en de reclassering de meldplicht van Volkert van der Graaf niet langer nodig vonden.

Volgens het NIFP is er bij Van der Graaf geen sprake van een psychische stoornis of persoonlijkheidspathologie en het instituut achtte behandeling en begeleiding niet nodig. Omdat er sprake is van een laag recidiverisico is meldplicht volgens het NIFP niet verder nodig. De reclassering heeft in een advies aan het OM aangegeven dat het in de meldplicht “geen toegevoegde waarde meer ziet”.

Het Openbaar Ministerie (OM) kon zich daar niet in vinden, omdat het zicht wil blijven houden op hoe Van der Graaf zich ontwikkelt. “Om de zes maanden bekijken we de situatie en wij zijn best bereid mee te denken, maar Van der Graaf heeft zich altijd moeizaam opgesteld ten opzichte van de reclassering en doet dat nog steeds”, aldus Cécile Bitter, advocaat van de Nederlandse Staat. Ze stelde dat er “nooit iemand is geweest die zich lastiger heeft gedragen”. 

Mediapark

Op 6 mei 2002 schoot Van der Graaf Fortuyn dood op het Mediapark in Hilversum. Hij was toen werkzaam voor milieubeweging Vereniging Milieu-Offensief.

Hij vocht al eerder enkele voorwaarden van zijn straf aan. Een gebiedsverbod en verplichte begeleiding door een psycholoog werden opgeheven.

Van der Graaf wilde in 2016 ook al van zijn meldplicht af, maar dat verzoek werd toen afgewezen.

, Read More