Select Page

Tegelijkertijd loopt er bij de politie een intern onderzoek of (bestuurs)leden van de bond strafbare feiten hebben gepleegd. Korpschef Erik Akerboom heeft opdracht gegeven voor het oriënterende onderzoek, zoals dat heet in een verklaring op de website van de politie. Een eerder rijksrechercheonderzoek naar die zaak gaf daar aanleiding toe.

De politie wil niet zeggen waar het over gaat, maar het AD meldt dat het gaat om gesjoemel met politiegelden, belangenverstrengeling en onjuiste declaraties door onder meer oud-ANPV-voorzitter Geert P. “Van de politie mag een terughoudende opstelling worden verwacht waar het gaat om interne aangelegenheden van een vakvereniging voor medewerkers van de politie”, stelt de politie.

“Maar het korps kan niet voorbijgaan aan het feit dat het hier politieambtenaren betreft die zich te allen tijde moeten houden aan de regels en standaarden van de politie.”

Conclusies

Hans Schoones, waarnemend voorzitter van de ANPV, zegt dat hij niet weet wat de onderzoeksopdracht was van de rijksrecherche, wat er feitelijk is onderzocht of wat de conclusies ervan zijn. “Ik weet niet meer dan wat in de krant staat.”

Schoones zegt dat hij van P., die sinds half december met ziekteverlof was, nooit inhoudelijk heeft gehoord waar het over ging. P. is afgelopen woensdag ontheven van zijn voorzittersfunctie. Wie de tweede verdachte is weet Schoones niet, zo stelt hij.

, Read More