Select Page

Aurobindo geldt als een van de grootste fabrikanten van generieke medicijnen op de Nederlandse markt. Veel medicijnen van het farmaceutische bedrijf komen uit India, waar ze goedkoop worden geproduceerd. 

Het loon van geschoold fabriekspersoneel in het Aziatische land ligt onder het minimumloon, stelt Zembla na eigen onderzoek. Daaruit blijkt ook dat vaste medewerkers meer verdienen, maar een vast contract wordt niet aangeboden. Werknemers die hierover klagen zouden worden ontslagen.

Werknemers zeggen ook dat er geen veiligheidsmaatregelen zijn in de Aurobindo-fabrieken. Volgens Indiase media zijn in de afgelopen tien jaar zeker acht werknemers verongelukt bij fabrieksongevallen. Aurobindo zegt tegen Zembla dat de vergoedingen voor werknemers in overeenstemming zijn met de wettelijke statuten.

Gezondheid

Volgens Zembla hebben meerdere bedrijven in India, waaronder Aurobindo, zich schuldig gemaakt aan het illegaal lozen van chemisch afval. Naast milieuvervuiling in de regio zouden mensen hierdoor gezondheidsklachten hebben opgelopen.

Aurobindo en andere farmaceutische bedrijven zijn eind 2017 beboet voor het illegaal lozen van chemisch afvalwater, waardoor 23.000 vissen in de omgeving stierven. Zembla heeft documenten hierover in handen. De fabrikant zou een jaar eerder ook illegaal afvalwater hebben geloosd, met gezondheidsklachten voor omwonenden als gevolg.

Zorgverzekeraar CZ reageert afkeurend op de werkwijze van Aurobindo en kondigt aan voor volgend jaar een duurzaamheidsverklaring van dergelijke leveranciers te eisen.

, Read More