Select Page

Door het afschieten van het aantal grote grazers blijven er nog elfhonderd herten, paarden en koeien over in het gebied.

Van Geel noemt het belangrijk dat “een grote meerderheid dit advies nu ook daadwerkelijk steunt.” Van de 41 stemmen in de Provinciale Staten waren 37 voor. GroenLinks en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Het zou volgens Van Geel vervelend zijn als de toekomst van de Oostvaardersplassen en het beheer met elke politieke wijziging ook weer zou veranderen. “Er moet gewoon duidelijkheid komen.”

Staatsbosbeheer wacht nog even af en noemt het nog te vroeg om met een reactie te komen omdat zij een uitvoerende organisatie zijn. “Er is nog geen zekerheid over het minderen van de edelherten in het gebied vanwege enkele moties.” Zo moet de provincie bijvoorbeeld onderzoek doen naar anticonceptie bij de dieren. Zodoende kan het aantal in de toekomst gereguleerd worden.

Haalbaarheid

Los van de moties is er ook een juridisch vraagstuk. De Dierenbescherming, tegenstander van het besluit, betwist of het plan namelijk juridisch haalbaar is. Maar Van Geel is duidelijk en noemt het “niet ingewikkeld”. “Er zijn veel deskundigen, elk met hun mening. Er is veel onderzoek gedaan en er zijn ontzettend veel rapporten verschenen.” Kenmerkend voor het gebied is volgens hem “de dynamiek die ons achtervolgt en achterhaalt”.

Maar het afschieten van de edelherten noemt Dik Nagtegaal van de Dierenbescherming “onacceptabel”. “Gezonde dieren die niemand in de weg lopen, kan je niet afschieten.” Dat is een van de belangrijke punten waar de Dierenbescherming naar kijkt. “We zijn zeer benieuwd naar de juridische onderbouwing hiervoor.”

Verder is er verbazing en teleurstelling bij de instantie, maar wel blijft de Dierenbescherming strijdvaardig. “Het is vooral teleurstellend dat de provincie nog dit jaar wil ingrijpen, zonder te weten of het ook daadwerkelijk nodig is.” Nagtegaal noemt de kans klein dat er komende winter weer problemen zijn in het gebied door de grote sterfte afgelopen winter. “Daar is niet naar gekeken en daar wil de provincie blijkbaar ook niet naar kijken.”

Plannen bijstellen

Het is namelijk tijd om actie te ondernemen. “Als je dingen niet zeker weet, moet je zorgen voor een systeem waarbij je constant een vinger aan de pols houdt”, stelt Van Geel. Dat betekent volgens hem een duidelijke lijn uitzetten en de effecten van maatregelen nemen. “Dat doe je niet door een onderzoek, maar door alles te volgen. En als een effect negatief uitpakt dan niet star vasthouden maar plannen bijstellen.”

Het monitoren van het gebied is een grote wijziging met de eerdere ideologie dat de natuur haar gang moet gaan. “Zoiets kan alleen als je met elkaar dan accepteert dat er grote sterfte kan voorkomen. Gebeurt dat niet, dan moet je beheersmaatregelen nemen”, aldus Van Geel.

De Oostvaardersplassen stonden de afgelopen maanden volop in de belangstelling. Er was veel te doen over het gebrek aan voedsel en de keuze om de dieren niet bij te voeren. De provincie Flevoland besloot uiteindelijk de wilde dieren toch te laten bijvoeren. Ruim 3.200 grote grazers overleefden de winter niet.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ‘s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!

, Read More