Select Page

Bronnen in Den Haag bevestigen berichtgeving hierover door De Telegraaf.

De uitbreiding lag politiek gevoelig. Het experiment is vooral een wens van D66. Coalitiepartners CDA en ChristenUnie vrezen sowieso dat het geëxperimenteer geleidelijk de praktijk wordt. Zij vinden dan ook dat het kabinet flink in het voorkomen van drugsgebruik moet investeren.

Onlangs had een commissie onder leiding van hoogleraar André Knottnerus geadviseerd het experiment met door de staat gekweekte cannabis in “aanzienlijk meer” gemeenten te houden dan in het regeerakkoord staat. Een proef in hooguit tien gemeenten zou te klein zijn voor “een voldoende representatief onderzoek”.

Afgesproken is dat het experiment zo zal worden vormgegeven, dat het genoeg wetenschappelijke basis biedt om politieke besluiten op te kunnen baseren.

Coffeeshops

Volgens het akkoord wordt er geen maximum gesteld aan de hoeveelheid thc, de werkzame stof in cannabis. Deelnemende coffeeshops mogen daarnaast een grotere handelsvoorraad aanhouden dan het huidige maximum van 500 gram. Knottnerus had geadviseerd dit plafond zo te verhogen, dat een coffeeshop maximaal een keer per dag hoeft te worden bevoorraad.

Bij succes wordt het experiment verlengd. Eerder was afgesproken om de proef na vier jaar te evalueren en vervolgens in een half jaar af te bouwen.

Volgens de commissie is het experiment pas succesvol als “duidelijk is geworden dat een gesloten cannabisketen realiseerbaar is en als de gemeten effecten gunstig zijn, of geen verslechtering laten zien ten opzichte van de thans bestaande situatie”.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je ‘s nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!

, Read More